in

LANSOR 30mg Mikropellet Kapsül Ne İşe Yarar

LANSOR 30mg Mikropellet Kapsül

 

LANSOR 30mg Mikropellet Kapsül Nedir ? Ne için kullanılır?

 

LANSOR, 30 mg’lık 28 adet mikropellet kapsül olarak ambalajlanıp şişelenerek satışa sunulmaktadır.  15mg’lık 30 mikropellet kapsül olarak da satışı vardır.

 

Etken maddesi Lansoprazol olan LANSOR 30 mg Mikropellet Kapsül, midede üretilen asit miktarını azaltmaya yararlı bir proton pompası inhibitörüdür.  Midede üretilen asit miktarını azaltarak çalışır. Aşırı mide asidinin meydana getirdiği gastroözofajeal reflü ( asit ve mide içeriğinin yemek borusundan ağıza gelmesi.) eşliğinde gelişen eroziv özofajitin (mide asidi ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasından dolayı yemek borusu yüzeyinde zamanla doku hasarı oluşması) tedavisinde ve hastalık belirtilerinin tedavisinde; Reflü özofajitin (mide içeriği ve asidin yemek borusuna kaçmasından dolayı meydana gelen yemek borusu iltihaplanması)  tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde; mide ve onikparmak bağırsağı ülseri (endoskopik olarak ispatlanmış)  olan hastalarda hastalık belirtilerinin tedavisinde;  Zollinger-Ellison sendromu ve benzeri aşırı mide asidini içeren diğer vakaların tedavisinde; H.pylori (Helicobacter pylori)’nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülser tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde; sürekli steroid olmayan yangı giderici (aspirin, ketoprofen, ibuprofen, piroksikam gibi)  ilaçlar ile tedavi gören hastalarda bu ilaçların neden olduğu ülserlerin önlenmesinde ve tedavisinde uygulanır.

 

Gastrik paryetal hücrelerde, proton pompası görevi yapan H+/K+ ATPaz enzimini inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu son aşamasında engeller. Lansoprazol hem bazal hem de stimule edilmiş asit sekresyonunu inhibe eder. Lansoprazol, oral uygulamadan sonra hızla emilerek plazma doruk konsantrasyonuna 1.7 saatte (tmax) ulaşır. Mutlak biyoyararlanımı %80`in üzerindedir. Lansoprazol %97 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

 

 

 

LANSOR 30mg Mikropellet Kapsülü kullanmadan önce Dikkat etmeniz gereken ve kullanmamanız gereken durumlar.

 

LANSOR 30mg Mikropellet Kapsülle tedavisi yapılan hastalıkların kişide olduğu, doktor tarafından muayene edilip onaylanmadığı sürece bu ilaç kullanılmamalıdır.

 

Lansoprazole ve içerdiği diğer maddelere karşı duyarlılığı olanlarda, ciddi renal yetmezlik ve kreatin klerensinin 30 ml/dakika olduğu durumlarda sakıncalıdır.

 

Lansoprazolün anne sütüne geçiğ geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenler, hasta için beklenen yararlar bebeğe geçebilecek risklerden daha fazla olmadıkça lansoprazol  laktasyonda kullanılmamalıdır.

 

Ciddi hepatik yetmezlik durumlarında dikkatli kullanılmalı, 30mg’lık günlük doz aşılmamalıdır.

 

Kapsüller sakkaroz içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

 

LANSOR 30mg Mikropellet Kapsül nasıl kullanılır? Günlük kullanım dozu nedir?

 

Doktorunuz aksini belirtmedikçe 30mg’lık günlük doz olarak kullanılmalıdır.

 

Kapsül içindeki mikropelletler çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir. Ambalaj açıldıktan sonra 25⁰C oda sıcaklığında saklanması koşulu ile kapsüller en geç 12 ay içinde tüketilmelidir. Her kullanımdan sonra şişe sıkıca kapatılmalıdır.

 

Lansoprazolün gıdalarla birlikte alınması, gastrointestinal absorbsiyonu ve biyoyararlanımını azaltabileceği için, yemeklerden önce alınması önerilir.

 

1-11 yaş pediyatrik hastalarda, Semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavilerinde kullanılır. 30 kg’ın üstündeki pediyatrik hastalarda tavsiye edilen doz 12 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg’dır.

 

Kapsüllerin yutulmasında zorluk çeken hastalar için kapsüller açılabilir ve aşağıdaki gibi kullanılabilir:

  • Kapsül açılır. Bir kaşığa elma sosu, puding yoğurt veya armut püresinden herhangi biri konulduktan sonra üzerine mikropelletler serpilir ve hemen yutulur.
  • Kapsül açılır. Bir bardağa az miktarda ( yaklaşık 60ml ) elma suyu, portakal suyu veya domates suyundan herhangi biri konularak üzerine mikropellet serpilir ve hafifçe karıştırıldıktan sonra hemen yutulur. Dozun tamamen dağılmasını sağlamak için bardak iki veya daha fazla hacimdeki meyve suyu ile çalkalanmalı ve içerikler hemen yutulmalıdır.

Diğer içecek ve sıvılarla kullanımı tavsiye edilmez.

 

Kullanmadan önce prospektüsü iyice okuyunuz.

 

LANSOR 30mg Mikropellet Kapsülün olası yan etkileri

 

Lansoprazol iyi tolere edilir. Kısa dönem tedavilerinde ( 8 haftaya kadar ) lansoprazol tedavisi ile ilgili olabilecek en çok rastlanan advers etkiler, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyondur.

 

12 aylık idame lansoprazol tedavisi ile ilgili olabilecek advers etkiler (hastaların %2’si ve daha fazlasında rastlanan etkiler ), Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, kazara yaralanma, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, enfeksiyon, diyare, polip, kusma, diş bozukluğu mide bulantısı, gastroenterit, rektal rahatsızlıktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Written by Ayşe Topçu

KABIZLIK ŞİKAYETLERİ İÇİN BEKUNİS

ALERJİK REAKSİYONLAR İÇİN; ALORES