More stories

  • in

    Aybaşı Kanaması ve Adet Kesilmesi

    Kadınlarda, genel olarak dört haf­tada bir, rahimden kan gelmesi şek­linde kendini belli eden aybaşı kanaması fizyolojik bir olaydır. Adet görmek de denilen bu hal ergenleşen (bülûğ çağa eren) genç kız­larda belirli bir yaşta başlar. Adetin daha erken, ya da daha son­raki yaşlarda başlaması, kanamanın değişik şiddet ve sürede olması çe­şitli şartlara, sebeplere bağlıdır, ik­lim, beslenme […] More