in

Akciğer Apsesi

Akciğer parenkima dokusunda nekroz ve çevresinde pnömonit gelişmesiyle karakterize lokal iltihabi bir lezyondur.

Akciğer Apsesi Neden Olur?

• Üst solunum yollarında bulunan enfekte materiyelin, bilincine sahip olmayan bir hasta ya da aşırı sarhoş bir kimse tarafından aspirasyonu sonucu meydana gelir.

• Ayrıca bazı pnömoniler (Klebsiella, stafilokok ve betahemolitik streptokok pnömonileri) de bazen komplikasyon olarak akciğer apsesine sebep olmakta­dır.

 • Septik akciğer embolilerinde de oluşur.

• Nadiren karaci­ğer apselerinin diyaframı aşarak direkt sağ akciğer alt lobunda apse meydana getirdiği de görülmektedir.

Akciğer Apsesi Belirtileri Nelerdir?

 • Kırıklık, ateş yükselmesi

• Öksürük

• İrinli ve ko­kulu balgam

• Balgam, apsenin bir bronş içine yırtılıp içindekile­rin ekspektorasyon şeklinde dışarı atılması şeklinde oluşur ve bu ekspektorasyon apsenin çeperlerinin büzüşüp tamamen kapanma­sına kadar uzunca bir süre devam eder.

• Apse bazen plevra boşluğuna açılarak ampiyeme yol açabilir.

• Ağır vakalarda hemoptizi görülür.

Akciğer Apsesi Tedavsi Nasıl Olur?

Hastanın balgamından yapılan yayma preparat ve kültür araştırmalarıyla saptanan bakterinin du­yarlı olduğu antibiyotik tedavisine vakit geçirmeden başlanmalıdır. Çoğu zaman, etkili antibiyotiğin uygulanmasıyla cerrahi bir müda­haleye gerek kalmadan hastalık geçer. Eğer antibiyotik tedavisine rağmen ateş düşmez, apse büyür ve hemoptizi baş gösterirse cerrahi girişim kaçınılmazdır.

Akciğer Apsesinde Kullanılan İlaçlar

• Penicillin G (antibiyogram yapma olanağı yoksa) 6 saatte bir en az 1.5 Mio

 İU i.m. uygulanır.

• Chloramphenicol günde 4 gr (penisiline allerjisi olanlarda)

• Sefalosporinler en stafilokokküs aureus ise 1 kuşak sefalosporinler) örn; Cefalexin (Maksipor, sef, sefporin), Cefaclor (Ceclor, Kefsid), Cefadrxil (Cefradur, Duricef) per os, 6 satte bir 500 – 1000 mg verilir.

• Eğer etken klebsiella pneumoniae ise 3. kuşak Sefalosporinler

Örn. Cefotaxim (Claforan, Sefagen, Sefoksim, Sefotak Taxocef) yada Ceftriaxon (Rocephın, Novosef, İesef, Forsef, Nevakson, Unacefin) yada Ceftazidim (Fortum, Seftaz)

• Ya amino glikozid antibiyotiklerinden biri (Garamycin, Gentamiycin, Gensif, Genta, Genthaver, Gentamisin, Getamisin 40-80 mg ampullerinden biri) günde vü­cut ağırlığına göre 3 mg/kg i.m. yada infüzyon şeklinde uygulanır.

• Çocuklarda Garamycin Ped. enj. (20 mg) günde kilo başına 3 mg, 3 saatlik aralıklarla, i.m. enjekte edilebilir.

• Diğer etkili anti­biyotikler Tobramycin ( Nebcin, Tobel), Amikacin ( Amikaver, Amiklin, Amikozit, Mikasin, Negacin) uygulanabilir.

Eğer mikst enfeksiyon şüphesi varsa anaerob mikroorganizmalara da etkili olabilecek bir antibiyotik seçilir. Örn. Clindamycin (Cleocin, Clin, KJindan yada Klinoksin amp. 300 mg) gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Written by admin

Adrenogenital Sendrom Nedir? Tedavisi Nasıl Olur?

Aybaşı Kanaması ve Adet Kesilmesi