in

Akciğer Ödemi (AKUT)

Akciğer parenkimi ve alveollerde akut olarak sıvı toplanmasıdır.

Akciğer Ödemi Sebepleri

• Kardiyal (Sol ventrikül yetmezliği, miyokard infarktüsü, Aort yada mitral kapağı hastalıkları, kardiyomiyopati)

• Hipertansiyon.


Akciğer Ödemi Belirtileri

• Nefes darlığı

• Takipne ve ortopne

• Siyanoz

• Öksürük

•Terleme

• Akciğerlerde yaş raller

• Taşikardi ve galo ritmi.

Akciğer Ödemi Teşhis Yöntemleri:

Akciğer grafisi, EKG, Transaminaz ölçümleri, Ekokardiyografi

Akciğer Ödemi Tedavi:

Kardiyal kaynaklı akciğer ödeminde hasta oturur durumda dik tutulmalı, bacaklar aşağı sarkıtılmalı, ayaklar sıcak suva sokulmalıdır. Tedavi amacı intravasal volümün azaltılması, solunumun düzeltilmesi, sedasyon ve tabandaki hastalığın tedavisine yönelik olmalıdır. Oksijen dikkatle verilebilir. Yapay solunum uygulanabilir.

Akciğer Ödemi Seçilecek İlaçlar

Kardial akciğer ödeminde:

• Morfin 5-10 mg i.v. uygulanır.

• Gfycerol trinitrat 0.8 mg Sublingual veya kapsül olarak yada 0.4 mg sprey yada İsosorbid dinitrat (İsordil veya Cardioket) günde 10-60 mg per os verilir. Hipertansiyon krizine bağlı olgularda:

• Sodium nitroprussid (Nipruss) infüzyon şeklinde uygulanır.

• Kan basıncı artmasında kalsiyum kanal blokerleri örn. Nifedipin (Adalat, Kardilat, Nidicard, Nidilat) kapsül veya tab­letler, ağızda kırılarak kullanılır.

• Furosemid (Lasix ve eşdeğerle­ri) 0.1-1 mg/kg VA. i.v. uygulanır. (İntravazal volümü azaltmak amacıyla). 20 dakika sonra bu doz tekrarlanır.

• Aminofilin ve teofîlin içeren preparatlar sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut akci­ğer ödeminde yararlı olabilir. Aminocardol İ.V., Carena İ.V. gibi. Aminocardol (100 mg teofilin içerir) 1 ampul yavaş olarak (5 daki­kada) zerkedilir. Tercihen % 5 Dekstrozda sulandırılarak infüzyon şeklinde de uygulanır. Carena (240 mg aminofilin içerir) İ.V. Ampul’ün günlük dozu 1-2 ampuldur.

• Ani tansiyon düşmesi du­rumlarında sempatomimetikler dopamin (Giludop) 3-30 mcg/kg/dak. infuzyon şeklinde kullanılır. Ya da dobutamm (Dobutrex) 2.5-10 mcg/kg/dak. İ.V. infüzyon olarak uygulanabilir.

• Supraventriküler ritim veya taşiaritmi varsa Cedilanid ampul 0.4 mg i.v. yapılır. Gerekirse bu dozun yarısı (1/2 ampul) 6 saat ara­larla tekrarlanır ve Digoxin tablet günde 1/2-1 tablet ile devam edilir.

UY. Osmoterapi (örn. Mannitol) akciğer ödemini fenalaştıran Theophyllin ve benzerleri merkezi uyarıcı etkileri nedeniyle çok dikkatli kullanılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Written by admin

Akciğer Embolisi, Akciğer İnfarktı Belirtileri ve Tedavisi

Türkiye’de En Sık Görülen 10 Omurilik Yaralanması