Aldosteronizm Nasıl Meydana Gelir?

/ 17 Nisan 2019 / 1.921 / yorumsuz
Aldosteronizm Nasıl Meydana Gelir?

ALDOSTERONİZM (PRİMER, CONN SENDROMU)

Adrenal adenom veya karsinomun sebep olduğu, hipertansiyon, hipopotassemi, düşük plazma renin aktivitesi ve aldosteron sekresyonun artması ile karakterize bir klinik tablodur. Primer aldosteronizm’de tek seçenek cerrahî yoldur (Adrenalektomi). Aldosteron antagonisti olan (Aldacton) yada amilorid (Moduretic) kullanılma­lıdır. Ayrıca antihipertansifler (kalsiyum kanal antagonistleri, ACE inhibitörleri veya düşük dozda thiazid diüretikler) de kullanı­labilir. Böbrek yetersizliği, hiperpotassemi ve gebelikte ACE inhibitörleri kontrendikedir. Alternatif ilaç olarak Doxazocin (Cardura) kullanılabilir.

Aldosteronizm (Sekonder)

Konjestif kalp yetmezliği, nefrotik sendrom gibi tuz kısıtlaması ve diüretik tedavi uygulanan hastalarda aldosteron salgılanması artar. Sekonder aldosteronizmde cerrahi müsahale yapılmaz, aldosteronizme sebep olan hastalığın tedavisine çalışır. Bu ise uzun süreli ilaç tedavisini gerektirir.Etiketler

Yorum yaz