Adipositas (Şişmanlık) Neden Olur? Tedavi Yöntemleri ve Kullanılacak İlaçlar

/ 4 Ocak 2019 / 1.279 / yorumsuz
Adipositas (Şişmanlık) Neden Olur? Tedavi Yöntemleri ve Kullanılacak İlaçlar

Vücut ağırlığı, normal ağırlığın % 20 sinden fazla ise adipositas (şişmanlık) söz konusudur. Broca’ya göre normal ağırlık şöyle he­saplanır. (Boy cm olarak – 100 = vücut ağırlığı).

Adipositas (Şişmanlık) Tedavi Yöntemleri

Yağlanma (şişmanlık) yalnız kalo­rili besinlerin kısıtlanması ile başarılı olarak tedavi edilir. Hekimin devamlı öneri ve takibi olmaksızın yapılan bir rejim başarısızlığa mahkûmdur.

Adipositas (Şişmanlık) Kullanılacak İlâçlar

• Tiroid hormonlarının uygulanması ciddi yan etkileri nedeniyle uygun değildir.

• Sıklıkla iştah kesici ilaçlar (örn. Amphetamin, Methcımphetamin “Pervitin”, Propylhexedrin ve Diethylpropion) kullanılmakta ise de bunlardan etkilerinin geçici oluşu, risk olasılığı nedeniyle kaçınılmalıdır.

• Son olarak, Dexfenfluramin (İsomeride Kapsül)’ün kullanımı yaygmlaşmaya başla­mıştır. Bu ilaç, beyinde vücut ağırlığını düzenleyen merkez (Ponderostat) üzerine etkilidir. Diyetle birlikte sabah akşam 1 kapsül veri­lir. Glokoni, gebelik, laktasyon süresi, kalb hastalıkları, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan bireylerde kontrendikedir. Uzun süreli kullanımda pulmoner hipertansiyona (dispne, senkop ve kalb yet­mezliğine) rastlanmıştır. Uyuklama, baş ağrısı ve libido kaybı gibi yan etkiler görülebilir. İlacın sayılan bu yan etki ve riskleri nedeniy­le üretimi durdurulmuştur.

Yorum yaz